ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของ นาย กิตติพงศ์ อินทร์ด้วง ซามิ คบฬ ประถมศึกษา หมู่ 1 จ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

                                                                                    


ประวัติส่วนตัวของเรา

ชื่อ  กิตติพงศ์  อินทร์ด้วง

ชื่อเล่น ซามิ   เกิดวันที่14 ธันวาคม 2535

ที่อยู่ 45/4 หมู่ที่1 ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอ โพธาราม  จังหวัง ราชบุรี 70120

เรียนอยู่ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบบึง

โปรแกรมวิชา เอกการประถมคึกษา  คณะ ครุศาสตร์

หมู่เรียนที่ 1   รหัส 544188024   เบอร์ติดดต่อ 0845697966                                                                                          วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ กิตติพงศ์   อินทร์ด้วง     ชื่อเล่น ซามิ  
หมุ่เรียนที่ 1   สาขาวิชาประถมศึกษา 
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ภูมิลำเนา  ราชบุรี